Специално предложение

предагамеБезплатно изготвяне на документи за регистрация на нови фирми, които желаят да сключат с кантората договор за абонаментно счетоводно обслужване.

Предварително заплатената сума за хонорар на кантората по регистрацията се приспада от таксата по договора за абонаментното обслужване. Договор за счетоводно обслужване се сключва след регистрацията на фирмата или при стартиране на дейността и не се обвързва със срок. 

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕТ - с приспадане на 30 лева от таксите за счетоводно обслужване

РЕГИСТРАЦЯ НА ЕООД - с приспадане на 50  лева от таксите за счетоводно обслужване

РЕГИСТРАЦИЯ НА ООД - с приспадане на 70  лева от таксите за счетоводно обслужване  

Ако решите да се възползвате от тази опция практически ще получите безплатна услуга по регистрация на фирмата и ще си осигурите счетоводно обслужване.

Изготвянето и окомплектоването на документи във връзка с регистрации, пререгистраци и дерегистраци  е безплатно и за клиенти на пълно абонаментно счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване с действащ договор с кантората.

Изготвянето и окомплектоването на документи във връзка с регистрации, пререгистраци и дерегистраци  е безплатно и за клиенти на пълно абонаментно счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване с действащ договор с кантората. 

Вижте подробна информация за обхвата на абонамента и цените за счетоводно обслужване на фирми --->