РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМИ

 

ВНИМАНИЕ !!! 

Понастоящем услугата се свежда единствено до подготвяне на документите по регистрацията със съотвестващата корекция на цените.

Така подготвените документи могат да се представят от управителя на бъдещата фирма или от друго упълномощено от него лице.

Запознайте се с нашите предложения за регистрация на фирми, както и със специалното ни предложение за безплатно изготвяне на документи по регистрацията при скючен договор за счетоводно обслужване.

Какъв вариант на бизнес структура ще изберете - решавате сами. Ние сме се постарали да предоставим основната информация за предимствата и недостатъците на различните варианти тук.

          Регистрация на ЕТ - Регистрация на ЕООД - Рагистрация на ООД